Przejdź do głównej zawartości

Konkursy Notino

Pełen regulamin konkursu na socjalne sieci znajdziesz TUTAJ

Konkurs o zapachy Armani Emporio Stronger With You + Armani Emporio Because It's You

Postanowienia ogólne

1.Określenia użyte w niniejszym regulaminie (zwane dalej ,, Regulamin”) oznaczają:
Organizatorem  konkursu jest -  Notino, s.r.o., z siedzibą w Brnie ul. Londýnské náměstí 881/6, 63900 Brno, Czeska Republika, REGON: 27609057. Firma zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze pod numerem C118634, NIP: 5262943509 nadany w celach rozliczen podatku VAT polski za pośrednictwem: Notino sp.z o.o. oddział w Polsce ul.Prosta 51, 00-838 Warszawa, REGON:365473336, KRS: 638411(zwane dalej "organizatorem").

2.Termin i miejsce konkursu
Konkurs odbędzie się w dniu 13.11.2018, o perfumy Armani Emporio Stronger With You + Armani Emporio Because It's You. (Zwany dalej "Czas trwania konkursu“). Konkurs odbywa na facebooku https://www.facebook.com/Notinopl/

3. Uczestnicy konkursuW konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne które ukończyły 18 lat, (zwane dalej "uczestnikiem").
Mają pełną zdolność do czynności prawnych,
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Osoby nie spełniające warunków udziału w konkursie lub działające niezgodnie z zasadami konkursu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

4. Warunki wygrania i ranking zwycięzców
Uczestnik musi wypełnić i przesłać organizatorowi kwestionariusz konkursowy, który zawiera, oprócz danych kontaktowych uczestnika, komentarz konkursowy.
WIELOKROTNE UCZESTNICTWO: Można kilkakrotnie brać udział w konkursie, ale jeden zawodnik może wygrać maksymalnie jedną wygraną.

5. Nagrody i ich przyznawanie
W konkursie są przyznawane następujące nagrody: Perfumy Armani Emporio Stronger With You + Armani Emporio Because It's You.
Przetwarzanie danych osobowych
Biorący udział w tym konkursie, bierze pod uwagę przetwarzanie danych osobowych przekazanych na potrzeby przeprowadzenia konkursu (to znaczy zarządzania, organizacji i ich oceny) ze względu na uzasadnione zainteresowanie organizatora pomyślną realizacją konkursu. Dane kontaktowe uczestnika będą przetwarzane i jeśli to konieczne, inne dane do konkursu. Będą one przetwarzane przez cały czas trwania konkursu, nie dłużej jednak  niż 90 dni, w celu sprawdzenia zgodności i wygranych nagród. Następnie dane osobowe uczestnika zostaną usunięte.                                  

6. Uczestnik potwierdza, że podaje dane osobowe na zasadzie dobrowolności oraz  że ma prawo dostępu do danych osobowych i prawo do poprawiania takich danych osobowych, do niedopuszczenia nieprawidłowych danych osobowych i sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do praw organizatora, uczestnik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@notino.com lub skontaktować się z Generalnym  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

7. Postanowienia szczególne

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia deklarowanych wygranych wygranymi tego samego rodzaju i odpowiedniej wartości oraz do zmiany warunków realizacji wygranych, jeżeli wygrane są obiektywnie niemożliwe zgodnie z tymi zasadami.
  2. Jeśli organizator ma uzasadnione podejrzenie o nieuczciwe zachowanie zwycięzcy lub osoba, która pomogła zwycięzcy wygrać wygraną, wygrana nie zostanie przyznana.
  3. Biorący udział w konkursie, uczestnik zgadza się z zasadami i warunkami konkursu.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego podjęcia decyzji we wszystkich sprawach związanych z niniejszym konkursem, wcześniejsze zakończenie konkurencji lub zmian zasad podczas konkursu. W przypadku reklamacji dotyczących przebiegu konkursu, prosimy o kontakt pod adresem info@notino.com
  5. Zasady konkursu są dostępne dla zawodników na stronach konkursowych.
  6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika, którego zachowanie wykazuje oznaki nieuczciwego lub niepoprawnego zachowania bez podania przyczyny. Organizator może wykluczyć zawodników z konkursu, którzy nie spełniają warunków wynikających z niniejszych zasad.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

KONKURS Z OKAZJI DNIA KOBIET 

Mamy dla Was zestawy bestsellerów Embryolisse - marki, którą pokochali wizażyści na pokazach mody! Wystarczy, że odpowiesz w komentarzu na pytanie: "Jakie są Twoje ulubione rytuały pielęgnacyjne?"

3 najbardziej zaskakujące odpowiedzi nagrodzimy zestawem składającym się z kultowego kremu odżywczo-nawilżającego oraz z produktów z serii „Sekret Wizażystów” - kremu CC oraz sztyftu Świetliste Oczy. 

Powodzenia!

Wyniki ogłosimy 8 marca 2018

Regulamin konkursu TUTAJ

KONKURS – WYGRAJ Z Notino

Zakupy u nas to nie tylko najlepsze produkty w najniższych cenach, ale to także możliwość otrzymania zawsze czegoś więcej! Regularnie przygotowujemy dla Was różne konkursy, w których wygrać można atrakcyjne nagrody. Wszystkie konkursy, w których wyłoniliśmy szczęśliwych zwycięzców, znajdziesz na tej stronie internetowej.

 

Masz jakieś pytania? Napisz do nas.
Po potwierdzeniu, firma Notino s.r.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji Twojego wniosku na podstawie uzasadnionego interesu. Osoba, której dane są przetwarzane, może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw. Więcej informacji w zasadach przetwarzania danych osobowych.​